Ons Tuis > Artikels  > Die effek van hervestiging op bejaardes

Die effek van hervestiging op bejaardes

Die spreekwoord lui daar is geen beter plek as jou eie huis nie en vir bejaardes wat moet hervestig blyk dit soveel meer die geval te wees. 

Vir bejaardes kom daar ʼn bepaalde ouderdom of tydstip wanneer dit nodig is om te hervestig. Bejaardes moet gewoonlik hervestig word of trek weens ouderdom, gesondheid, spasie, familie of finansies.

In baie gevalle woon bejaardes al vir dekades in hul huis en is dit ʼn uiters emosionele ervaring om te moet trek. Dit kan ook die geval wees dat bejaardes van ʼn groot huis na ʼn klein plekkie moet trek en het dit tot gevolg dat hulle van talle persoonlike besittings ontslae moet raak wat ook uiters traumaties kan wees.

Sukkelende gesondheid is een van die ander redes hoekom bejaardes na ʼn ander huis of ouetehuis moet trek waar hulle die nodige sorg kan ontvang. Bejaardes moet partykeer ook saam met familielede intrek om na hulle om te sien of weens finansiële redes.

Die stres van hervestiging

Om na ʼn nuwe huis of fasiliteit of selfs saam familie in te trek kan lei tot ʼn gevoel dat jy nie meer beheer het nie aangesien jy jouself skielik in ʼn onbekende omgewing bevind.

Trek kan, ongeag die rede daarvoor, lei tot erge stres of trauma nog voor die trek plaasgevind het, terwyl dit plaasvind of selfs nadat dit plaasgevind het. Bejaardes is veral vatbaar en dit kan fisieke en sielkundige gevolge hê.

Die algemene simptome kan hartseer, woede en angs insluit. Dit kan ook lei tot ʼn verandering in gedrag soos onttrekking of selfs weiering om medikasie te neem. In uiterste gevalle kan dit ook lei tot sielkundige simptome soos slapeloosheid of geestelike verwarring.

Voorkom stres en trauma

Die spanning en trauma wat met hervestiging gepaardgaan kan tot die minimum beperk word deur ‘n aantal dinge te doen om die oorgang te versag.

Tyd en geduld is uiters belangrik in die opsig. Dit behels onder meer om die bejaarde by die beplanning en besluitneming te betrek, om hul vrae te beantwoord en hul bekommernisse te bespreek.

Hervestiging kan ook lei tot die ontwrigting van daaglikse roetine. Dit is noodsaaklik om die daaglikse roetine sover moontlik te probeer handhaaf en om senior burgers te help om aan te pas by hul nuwe omgewing. Dit neem tyd om aan te pas en geduld is dus nodig om ‘n suksesvolle hervestiging en oorgang te verseker en om iemand weer tuis te laat voel.