Ons Tuis > nuus  > || MEDIAVERKLARING || Ons Tuis erken Internasionale dag teen die mishandeling van ouer persone

|| MEDIAVERKLARING || Ons Tuis erken Internasionale dag teen die mishandeling van ouer persone

Die jaarlikse Tooi Turkoois vir bejaardes-inisiatief — ‘n maand waartydens kritieke aspekte rondom bejaardesorg uitgelig word — sluit more 15 Junie op Internasionale dag teen die mishandeling van ouer persone af.

 

“Na ‘n vreugdevolle tydperk waarin die Ons Tuis aftree-oorde Tooi Turkoois behoorlik gevier en die openhartigheid van Suid-Afrikaners opnuut beleef het, voel dit swaar om hierdie ernstige onderwerp aan te spreek. Bejaardemishandeling is egter ‘n realiteit en die onus rus op elke Suid-Afrikaner om bedag hiervoor te wees en dit aan te meld. Hierdie mishandeling kan fisies, emosioneel of finansieël wees,” waarsku me. Natasha van Tonder, maatskaplike werkster van Ons Tuis.

 

Nagenoeg 9% van ons land se bevolking bestaan uit persone bo die ouderdom van 60-jaar. Luidends Statistiek SA se mees onlangste verslag wat in Maart bekend gemaak is, het:
• minder as ‘n kwart van dié groep toegang tot ‘n mediesefonds.
• die persentasie ouer persone wat alleen woon van 10,2% tot 9,8% oor die afgelope vyf jaar afgeneem.
• meeste bejaardes deel gevorm van ‘n uitgebreide huishouding.
• die groep se staatsafhanklikheid gedurende 2015 tot 2019 vanaf 12,3% na 12,9% toegeneem.

 

“Uit bogenoemde statistiek is dit duidelik dat ons bejaardes kwesbaar op soveel terreine is en dikwels in afhanklikheid van ander persone leef. Mishandeling van bejaardes is ‘n groeiende maatskaplike probleem in Suid-Afrika wat skaamteloos in alle gemeenskappe voorkom; ongeag jou ekonomiese, kulturele of geloofstatus,” sê Van Tonder.

 

Terwyl fisiese mishandeling oor die algemeen die maklikste is om te identifiseer en te behandel, is sy meer spesifiek bekommerd oor die sielkundige letsels wat emosionele mishandeling nalaat.

 

“’n Gevallestudie is waar ‘n ouma of ‘n oupa by hul kinders moet woon. Uit frustrasie wat ontstaan word die ouer persoon soms verbaal verneder en afgekraak as lastig of ‘n nikswerd. Daar word nie net vir hul gesê hulle is in die pad nie, hul voel in die pad. Hierdie onsigbare emosionele skade word dikwels misgekyk en neem baie lank om te herstel,” verduidelik sy.

 

Om bejaardes van hul pensioenfondse te weerhou, nie hul voorgeskrewe medikasie of ander basiese behoeftes aan te spreek nie, kom alles neer op mishandeling.

 

“’n Bejaarde se sosiale-, ekonomiese-, geestelike- en gesondheidstoestand word grootliks deur hul huislike omstandighede bepaal. Daarom is dit vir ons Ons Tuis belangrik om die Internasionale dag teen die mishandeling van ouer persone te erken en om na die fisiese en emosionele welstand van al ons inwoners om te sien. Doen die verantwoordelike ding en tref voortydig voorsorg vir jou oudag om te verseker dat jou ouer jare jou goue jare is,” sê sy.

 

Van Tonder nooi die publiek uit om Ons Tuis vir bekostigbare verblyfopsies vir bejaardes, van selfsorgeenhede tot 24-uur versorging, te kontak. Indien u bewus is van enige bejaardes wat mishandel word, moet u asseblief onmiddellik die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of u naaste polisiestasie in kennis stel.