Ons Tuis > Artikels  > Naby aan aftrede? Kies só die regte behuising

Naby aan aftrede? Kies só die regte behuising

Aftrede bring opnuut beplanning rondom behuising en dié keer kan dit ʼn moeiliker keuse wees as voorheen.

Om weer te moet besluit waar jy gaan bly kan dalk voel of jy weer vir die eerste keer nesskop maar die keer verg dit meer beplanning aangesien dit moontlik die laaste keer gaan wees wat jy trek en jou finansiële posisie speel natuurlik ook ʼn rol.

Jy kan dalk besluit om in jou bestaande woning te bly indien die huis nie te groot is nie en daar nie baie instandhouding is nie. Dit kan egter finansieel uitdagend wees om ʼn huis te onderhou, veral as daar gereelde onderhoud is of die huis nog nie klaar betaal is nie. Jy gaan moontlik ook later moet oorweeg om veranderinge aan die huis aan te bring om dit vir jou oudag in te rig.

Daar is egter ook ander opsies beskikbaar, insluitend aftreeoorde, ouetehuise of versorgingsfasiliteite. Elk van die opsies kom met sy eie voor- en nadele en gaan afhang van jou gesondheid, jou finansiële status en voorkeure.

Ongeag watter opsie jy kies is daar talle aspekte om te oorweeg voor jy die besluit maak. Wanneer jy ʼn plek in gedagte het, is dit belangrik om te kyk hoe lank die fasiliteit al bestaan, watter reputasie die plek het en hoe en deur wie dit bedryf word.

Jy kan ook verder navorsing doen oor die hoeveelheid personeel wat by die instansie in diens is, hoeveel inwoners daar is en watter fasiliteite beskikbaar is. Gesels met personeel en bestuur om te verseker dat jy gemaklik voel met die mense wat daar werk en die manier waarop hulle te werk gaan.

Doen navorsing oor die etes wat verskaf word, aktiwiteite wat aangebied word, alle reëls en regulasies van die fasiliteit en natuurlik die koste en regsaspekte wat daaraan verbonde is. Soos met enige ander kontrak is daar fynskrif en moet dit noukeurig nagegaan word om te bepaal of dit aan jou vereistes en verwagtinge voldoen.

Die akkommodasie-opsies is ook uiteenlopend. By van die fasiliteite bly mense in enkelkamers terwyl aftree-oorde dalk ʼn klein huisie met al die nodige geriewe kan bied. By sekere fasiliteite word geriewe onderling gedeel.

Ander faktore wat in ag geneem moet word, is higiëne en veiligheid. Doen navorsing oor beide die aspekte ten einde te verseker dat jy op jou gemak en veilig voel in jou nuwe woning.

Die atmosfeer en ʼn gevoel dat dit jou tuiste is, is uiteraard ook baie belangrik aangesien jy wil tuis voel in die plek waar jy moontlik jou laaste jare gaan uitleef.

Kies ONS TUIS – ‘n Warm Tuiste vir Gehalte Bejaardesorg.