Ons Tuis > Artikels  > Ouderdomstoelaag in Suid-Afrika

Ouderdomstoelaag in Suid-Afrika

Staatstoelae het in die begin van 2019 verhoog en die staat spandeer nou R567 miljard aan staatstoelae. Die hoeveelheid mense wat afhanklik is van staatstoelae word verwag om te verhoog van 17.9 miljoen tot 18.6 miljoen mense in die volgende drie jaar.

Daar is verskillende vorme van staatstoelae. Hierdie artikel fokus op die ouderdomstoelaag, ook genoem staatspensioen.

Die vereistes vir staatspensioen is soos volg:

 • Die eerste vereiste vir staatspensioen is dat die persoon ’n Suid-Afrikaanse burger moet wees wat ’n permanente inwoner is of wat vlugtelinge is. M.a.w. vlugtelinge kan ook kwalifiseer, maar dan moet hy/sy spesifiek vlugteling status by die staat verkry het.
 • Moet woonagtig wees in SA.
 • Moet ouer as 60 jaar wees.
 • Enkellopende persone of getroude pare gesamentlik moet ’n sekere middeletoets slaag.
 • Die persoon moet nie onderhou en befonds word deur ’n instansie wat befonds word deur die staat  nie. bv. ’n tronk, rehabilitasie sentrum, ’n staats ouetehuis.

Aangesien maatskaplike bystand, soos staatsubsidies, bedoel is vir mense wat hulself nie kan ondersteun nie, kyk die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekerheidsagentskap (SASSA) na die inkomste en bates van die persoon wat vir ‘n maatskaplike toelaag aansoek doen om vas te stel of die persoon kwalifiseer om ‘n toelaag te ontvang of nie . Slegs mense wat ‘n maandelikse inkomste onder ‘n sekere vlak het, kan die toelae kry. Die toets om dit te besluit word ‘n middeletoets genoem.

Hoeveel is staatspensioen?

Die bedrag staatspensioen verander elke jaar. Staatspensioen is aan die begin van hierdie jaar verhoog na R1780.00 per maand. Enige verandering in die staatspensioen word elke jaar weerspieël in die nasionale begrotingsrede of by die opening van die Parlement.

Wat jy moet weet oor die aansoek proses

U kan aansoek doen vir staatspensioen deur ‘n aansoekvorm by u naaste SASSA-kantoor in te vul en die volgende inligting saam te bring:

 • U amptelike identiteitsdokument (ID).
 • Bewys van u huwelikstatus (indien van toepassing).
 • Bewys van u adres.
 • Bewys van u privaat pensioen (indien enige).
 • Drie maande bankstate
 • As u in diens was, ‘n Werkloosheidsversekeringsfonds  “blou boek”  of ontslagbewys van u vorige werkgewer.
 • As u gade in die afgelope vyf jaar gesterf het, moet u afskrifte bring van die eksekuteur se doodsertifikaat, oorledene se testament en die finale likwidasie- en distribusierekeninge, waar van toepassing

Let wel: As u te oud of siek is om na die kantoor te reis om aansoek te doen, kan ‘n familielid of vriend namens u aansoek doen. Die persoon moet ‘n brief van u en / of ‘n dokter se nota neem en sê hoekom u nie die kantoor kan besoek nie.

Voltooi die aansoekvorm in die teenwoordigheid van die SASSA beampte (let daarop dat slegs u as die aansoeker of ‘n SASSA beampte die aansoekvorm kan voltooi). Die beampte sal jou ondervra en vir jou sê of jy vir staatspensioen kwalifiseer.

Alhoewel die aansoek gratis is, sal u ‘n kwitansie ontvang. Hou dit as bewys dat jy aansoek gedoen het.