Ons Tuis > Ons Tuis Riviera

Ons Tuis Riviera

Gespesialiseerde Sorg Fasiliteite, Residensiële Fasiliteite

ONS TUIS RIVIERA GESPESIALISEERDE SORG FASILITEITE, RESIDENSIËLE FASILITEITE

Ons Tuis Rivieria se geskiedenis dateer sover terug as 1929 toe die eerste huurhuis in Schubartstraat betrek is, onder leiding van mev. Machteld Postmus, stigter van Ons Tuis. Die groot aantal aansoeke om plasing en die steun van die (publiek) het getoon dat die tehuis in ‘n groot behoefte voorsien het. Die tehuis was later nie voldoende vir die aanvraag nie en moes ‘n groter huis vir 20 inwoners in “Zoutpansbergweg” gehuur word. Die ideaal was om vir 50 ouer persone voorsiening te maak.

In 1932 het die regering grond naby die nuwe hospitaal aan Ons Tuis geskenk. Deur ‘n uitruiltransaksie is die geboue van die ou hospitaal bekom. In 1937 was daar reeds 127 ouer persone in Ons Tuis.

Mev Postmus moes weens swak gesondheid in 1937 uit die Bestuur tree. Onder leiding van mev. Cooke, die nuwe voorsitter van Ons Tuis, is die uitstaande skuld van die maatskappy afgelos en ‘n nuwe fase in die geskiedenis van die fasiliteit) (het) aangebreek.

In 1942 het die Nederduitsch Hervormde Kerk meer direk by die Bestuur van Ons Tuis betrokke geraak. Die hoeksteen van die huidige gebou is in 1952 deur mev. Postmus gelê.

Die behoefte aan verblyf vir en omsien na selfversorgende ouer persone het meegebring dat daar in die tagtiger jare sowel by Riviera as by Machteld Postmus woonstelle aangebou en dienssentrums ingerig is

Tans word 264 verswakte ouer persone in Ons Tuis Rivieria met spesialisering in die versorging van persone met Alzheimersiekte.

Die inwoners van Ons Tuis Rivieria word versorg deur ‘n multi-professionele span. Kinders van die inwoners is ‘n baie belangrike komponent van hierdie span versorgers.

Dit is die strewe van die bestuur en personeel van Ons Tuis Rivieria om in ‘n opdrag van die Bybel barmhartigheidsdiens te lewer.

Die omvattende versorgingsprogram wat oor 24-uur strek, is onder die bekwame bestuur van Matrone van der Westhuizen

Kalender

Basiese behoeftes

 • 24-uur sorg
 • Wasserydienste
 • 3 etes per dag – ook teetye
 • Emosionele ondersteuning
 • Skoonmaakdienste

Gesondheid

 • Gespesialiseerde afdeling vir versorging
  van persone met Alzheimersiekte
 • Voetversorging

Ontspanning

 • Aktiwiteitsprogramme
 • Privaat haarsalon
 • Biblioteekdienste
 • Pastorale sorg

Tariewe

 • Versorging in ‘n dubbelkamer (met ‘n inkomste van meer as R1,800.00 pm) = R10,400.00 per maand
 • Versorging in ‘n dubbelkamer (met ‘n inkomste van minder as R1,800.00 pm) = R8,400.00 per maand
 • Versorging in ‘n enkelkamer (met ‘n inkomste van meer as R1,800.00 pm) = R10,500.00 per maand
 • Versorging in ‘n enkelkamer (met ‘n inkomste van minder as R1,800.00 pm) = R8,500.00 per maand

Opnamefooi = R1,500.00 (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

Kontakbesonderhede:

Telefoon no. (012) 329 3623/4/5

E-pos: otbestuur@otmt.org

Soutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria 0084

NPO 005-094

Andries Pretorious
Date

November 24, 2018