Loopbane

Ons Tuis: Piet Potgieter Ouetehuis | Vakature: Geregistreerde Verpleegkundige

Vaardighede:

 • Die vermoë om ‘n klein span Staff verpleegkundiges, ingeskrewe verpleeg assistente en versorgers te lei
 • In staat om uitstende verpleegsorg te lewer in ‘n versorgings fasaliteit.

(Implementeer en bestuur individuele planne vir verpleegsorg) wat waarde toevoeg tot elke individuele inwoner

 • Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede – in staat om in Engels en Afrikaans te kommunikeer en ‘n vertrouensverhouding met alle belanghebbendes te bou.

( Gesin, inwoners en personeel)

 • ‘n Goeie kennis van professionele verpleegpraktyke en prosedures en die vermoë om binne die geregistreerde verpleegkundige omgewing te werk
 • Basiese administrasievaardighede – rekenaarvaardigheid sterk aanbeveling
 • Uitstekende probleemoplossingsvaardighede
 • Die vermoë om binne ‘n span te werk
 • Emosioneel volwasse

 

Verantwoordelikhede:

 • Verpleegsorg in omgewing van verswaktesorg omgewing. (Implementeer en Bestuur individuele planne vir verpleegsorg) wat waarde toevoeg tot elke individuele inwoner

Ervaring:

 • 5 jaar ervaring as ‘n geregistreerde verpleegster
 • Ervaring in geriatriese sorg, insluitend alle aspekte van verswaktesorg, sal as sterk aanbeveling dien

Kwalifikasie

 • Diploma of graad in algemene en psigiatriese verpleegkunde
 • Diploma in Geriatriese verpleegkunde, beroep gesondheidsorg en primêre gesondheidsorg sal as sterk aanbeveling dien
 • Registrasie by Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging as ‘n geregistreerde verpleegkundige

 

Markverwante salaris met voordele

Stuur jou CV:  Mariana van Tonder

E-pos:  marianavt@otmt.org

Sluitingsdatum:  18 November 2019

 

Neem kennis dat indien u binne 2 weke na die sluitings datum geen terugvoer van ons ontvang het nie dat u aansoek onsuksesvol was.

Loopbaan Aansoek

Voltooi asseblief die vorm so volledig moontlik. Sekere velde is verpligtend en indien nie voltooi nie sal u nie die vorm kan stuur.