Oor Ons

ONS TUIS onderskryf die waardes van gelykheid, integriteit, menswaardigheid, verdraagsaamheid, respek, toewyding, en deursigtigheid. Ons visie is om te strewe na hierdie waardes, terwyl ons bekostigbare tuistes vir bejaardes bied en dit met die hoogste integriteit te bestuur. Ons streef om plaaslik en nasionaal vir die welsyn van bejaardes erken te word.

Selfstandige Sorg

om ouer persone so lank moontlik selfversorgend in die gemeenskap te laat funksioneer en ondersteunende dienste aan hulle te lewer.

Veilige en bekostige behuising

Ons voorsien bekostige behuising vir ouer persone in die vorm van woonstelle of kamers, waar hulle onafhanklik kan funksioneer, met die hulp van dienste wat ONS TUIS bied.

Familie betrokkenheid

ons wil graag die kinders en familie van die bejaardes betrokke maak tot die omgee en die voorsiening van spesiale benodighede.

Hulp vir die verswaktes

Om ouer persone wat fisies of psigies verswak het te versorg.

Bystand en sorg

Om bystand en sorg te bied aan ouer persone wat gestremd word

Warm Tuistes

Om koue fasiliteite te omskep in warm tuiste vir ouer persone waar hulle kan sê ONS TUIS is tuis.

Gemeenskaps betrokkenheid

ONS TUIS is bevoorreg om selfsorg eenhede vir bejaardes te bied. Ons grootste prioriteit is om na die inwoners om te sien en dit op verskillende wyse te doen.

Die Nederduitsch Hervormde kerk se Sustersvereeniging takke (NHSV) tree op as voogde by die verskillende tuistes.

Die verskillende gemeentes, van alle denominasies, waarin die wooneenhede geleë is, speel ‘n belangrike rol in die welsyn van die inwoners. Bybelstudies, bid groepe en liefdadigheidsbesoeke vind gereeld plaas.

Skole geleë in die omgewing, maak ʼn groot bydra aan die inwoners van ONS TUIS. Hulle bydra word aangebied in die vorm van speletjies en gereelde besoeke.

Ons wil graag alle individuele wat belangstel nooi om deel te vorm van die groot “Familie” wat betrokke is vir die welsyn van ons inwoners. Kontak ons gerus vir meer inligting.

Borge

As gevolg van die inkorting van subsidies en die toenemende styging in lewenskoste, is ONS TUIS hoofsaaklik afhanklik van borge, donasies, erflatings en skenkings.

Ons erken hierdie bydraes met dank:

ONS TUIS is verbind tot kwaliteit dienslewering

Visie : ONS TUIS strewe na die optimalisering van die beskerming van ouer persone in uitnemende residensiële fasiliteite en die bevordering van aktiewe veroudering van ouer persone.

Kontak Ons